บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังโลหะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร รายแรกของประเทศไทย มานานกว่า 60 ปี ถังโลหะของ บริษัทฯ ผลิตจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาณและประสบการณ์สูง ทำให้ผลิตภัทฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วไป

ถังโลหะของบริษัทฯ ได้รับใบรับรองคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานของ UN ใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานตาม ระบบ ISO 9001:2015 และใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015

หากท่านสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา ท่านสามารถเข้าชมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อมายังที่เบอร์โทรศัพท์ 038 571980-2 ต่อ 13