เกี่ยวกับเรา

ในปี 2530 บริษัทได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร ให้แก่อุตสาหกรรมน้ำยางข้นในเขตภาคใต้ของประเทศไทยบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังโลหะรายแรกในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากว่า 60 ปี บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุของเหลวในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าเกษตร ถังโลหะทุกใบของบริษัทผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลการผลิตอย่างใส่ใจโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ในปี 2532 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อพื้นที่ ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า โดยอาคารตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอโศกและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทเพียง 500 เมตร

ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้ขยายกิจการโดยการจัดตั้ง บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้แก่ ขวดพลาสติกพีอีที หลอดพรีฟอร์ม ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก และฝาจุกถัง

ปี 2549 บริษัท ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราและได้ซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยสำหรับผลิตถังโลหะในขบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถังโลหะของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและรองรับความต้องการในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบความคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และใบรับรอง UN Standard ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและศักยภาพสูงในด้านการผลิต จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีทีมขายที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายธุรกิจที่รอบคอบรวมถึงการพัฒนาทางด้านบุคคลากรและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์อันยาวนานได้ช่วยยืนยันถึงความพร้อมของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในการผลิตถังโลหะขนาด 210 ลิตรต่อไป โครงสร้างการถือหุ้นของก

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) การถือหุ้น(%)
บจ.ถังโลหะสงขลาผลิตและจำหน่ายถังโลหะ
20 80.00
บจ.เดอะเพ็ทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
70 79.99
บจ.ถังโลหะสุราษฎร์ซื้อมาขายไป
20 99.99
บจ.เลครัชดาซื้อมาขายไป
40 99.99
บจ.อีสท์พลาสผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
50 79.99