สมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน, ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ที่สำคัญบริษัทมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับบริษัท ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติและรูปถ่ายมายัง e-mail hr@thaimetaldrum.com หรือ

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
193/142 อาคารเลครัชดา ชั้น 35
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ตรงกับคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถของท่าน บริษัทจะพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป