หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึงบุคคลตามช่องทางข้างต้นมายังบริษัท
เลขที่ 193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Link นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน