ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก​

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด เป็นบริษัทในเครือฯ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติกพีอีทีและหลอด Preforms ซึ่งต่อมา บริษัท ได้ขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยเพิ่มสายการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (PP corrugated sheets) ปัจจุบัน บริษัทเดอะเพ็ท จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ให้แก่บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มและน้ำอัดลมที่มีชื่อเสียงในประเทศ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้ที่ www.thepetco.com