แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง 2562

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท สาธรธานี จำกัด ในการจัดโครงการ "แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาซ่อมแซมให้กับโรงเรียนบ้านหนองแหน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท