กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก ปี 2562

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด เพื่อซื้อของขวัญให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท