ร่วมแบ่งปัน สานฝันให้น้อง 2565

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท สาธรธานี จำกัด ในการจัดโครงการ "แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้มอบเงินทุนการศึกษาและพัฒนาซ่อมแซมให้กับโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) และโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ประชาสามัคคี) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท