ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ
อีเมล :       bangkae21@hotmail.com             
โทรศัพท์    02 689 2626 ต่อ 501 

2.กรรมการผู้อำนวยการ
อีเมล :       tmdplc@loxinfo.co.th                       
โทรศัพท์     02 264 0460 

3.กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
อีเมล :       chintatj@thaimetaldrum.com           
โทรศัพท์     02 264 0826 


4.หัวหน้าแผนกบุคคล
อีเมล :       apirakp@thaimetaldrum.com           
โทรศัพท์     (038) 571 980 -2 ต่อ 15


หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึงบุคคลตามช่องทางข้างต้นมายังบริษัท
เลขที่ 193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

Link นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน