ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์:      02 264 0817-9, 02 264 0826
อีเมล์:          chintatj@thaimetaldrum.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัช
ดา ออฟฟิศคอมเพล้กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์ :    02 264 0817-9
โทรสาร   :   02 264 0820