เกี่ยวกับเรา

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังโลหะรายแรกในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากว่า 60 ปี บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 210 ลิตร สำหรับบรรจุของเหลวในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าเกษตร ถังโลหะทุกใบของบริษัทผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลการผลิตอย่างใส่ใจโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
 
ในปี 2530 บริษัทได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง ถังโลหะสงขลา จำกัด ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 210ลิตร ให้แก่อุตสาหกรรมน้ำยางข้นในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
 
ในปี 2532 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อพื้นที่ ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า โดยอาคารตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอโศกและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทเพียง 500 เมตร
 
ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้ขยายกิจการโดยการจัดตั้งบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติกพีอีที หลอดพรีฟอร์ม ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก  และฝาจุกถัง
 
ปี 2549 บริษัท ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยสำหรับผลิตถังโลหะในขบวนการผลิตใหม่ทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถังโลหะของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและรองรับความต้องการในอนาคต
 
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบความคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และใบรับรอง UN Standard ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและศักยภาพสูงในด้านการผลิต จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีทีมขายที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย
 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายธุรกิจที่รอบคอบ รวมถึงการพัฒนาทางด้านบุคคลากรและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 
ประสบการณ์อันยาวนานได้ช่วยยืนยันถึงความพร้อมของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงอย่างภาคภูมิ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมในการผลิตถังโลหะขนาด 210 ลิตรต่อไป