ข่องทางการติดต่อร้องเรียน
 

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ
อีเมล : bangkae21@hotmail.com             
โทรศัพท์  02-689-2626 ต่อ 501 

2. กรรมการผู้อำนวยการ
อีเมล : tmdplc@loxinfo.co.th                       
โทรศัพท์  02264 0460 

3. กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
อีเมล : chintatj@thaimetaldrum.com           
โทรศัพท์  02264 0826 

4. หัวหน้าแผนกบุคคล
อีเมล :  apirakp@thaimetaldrum.com           
โทรศัพท์ (038) 571-980-2 ต่อ 15

 

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึงบุคคลตามช่องทางข้างต้นมายังบริษัท
เลขที่  193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
Link นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน