ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์:    02 264 0817-9, 02 264 0826
อีเมล์:          chintatj@thaimetaldrum.com
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
193/142  ชั้น 35 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล้กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์ :  (662)  264 0817-9
โทรสาร   :  (662) 264 0820