TH | EN

ผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ถัง

ถังโลหะชนิดฝาปิด

งโลหะชนิดฝาปิดเหมาะสำหรับการบรรจุและขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอื่นๆ ซึ่งถังทุกใบผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นดีตามมาตรฐาน JIS G3141 SPCC-SD โดยสามารถเลือกความหนาของเหล็ก ลักษณะลอนของถัง สารที่ใช้เคลือบภายใน สีเคลือบภายนอก และการพิมพ์สกรีนได้อย่างหลากหลายตามที่ต้องการ ถังโลหะทุกใบมีความทนทานสูง สามารถวางซ้อนและทนไฟได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ
  • ความจุ 217 ลิตร
  • ตัวถังเชื่อมด้วยไฟฟ้า ฝาบนและฝาล่างประกบเข้ากับตัวถังด้วยการม้วนแบบ Triple Seam เพื่อความแข็งแรงคงทน
  • ฝาบนมีจุกขนาด 2” และ ¾” สำหรับการบรรจุและการระบายของเหลว
  • จุกถังมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ ยาง Nitrile ยาง EPDM และ ยาง PE
  • ความหนาของเหล็กมีให้เลือกหลายขนาด ได้แก่ 0.8, 0.9, 1.0 หรือ 1.2 ม.ม.
  • ลักษณะตัวถังมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ ถังแบบ 2 ลอนมาตรฐาน ถังลอน W รวมถึงการเพิ่มลอนเล็กเพื่อเสริมให้ตัวถังแข็งแรงขึ้น
  • สารเคลือบภายในมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ เคลือบน้ำมัน เคลือบด้วย Bitumine หรือ Epoxy Phenolic รวมถึงสารเคลือบพิเศษชนิดอื่นๆ
  • สีเคลือบภายนอกและการพิมพ์สกรีนมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

ถังทุกใบได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบ ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 และการรับรองคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานของ UN สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ไม่เป็นอันตราย และที่เป็นอันตรายในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ I, II และ III

 

วิธีอ่านเครื่องหมาย UN
 
projects single

x